27---Suraththu Nnamlu-23-55

അധ്യായം -27
 സൂറത്തുന്നംല് 
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ -93
 23മുതൽ 55 വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളുടെ അർത്ഥം.


 പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )

( 23 ) തീർച്ചയായും സബഉകാരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടു.
 എല്ലാ സാധനങ്ങളിൽ  നിന്നും
( ആവശ്യമായതൊക്കെ)
 അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 വമ്പിച്ച ഒരു സിംഹാസനവും അവർക്കുണ്ട്.

( 24 ) അവളും അവളുടെ ജനതയും അല്ലാഹുവിനെ കൂടാതെ സൂര്യന് സാഷ്ടാംഗം  ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു.
 തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെ പിശാച് അവർക്ക് മനോഹരമായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവൻ തടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

(  25 ) ആകാശഭൂമികൾ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും, നിങ്ങൾ രഹസ്യം ആകുന്നതും പരസ്യമാക്കുന്നതു് മായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹുവിന് അവർ സുജൂദ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
( പിശാച് അവരെ തടഞ്ഞത്)

( 26 ) അല്ലാഹുവാകട്ടെ, അവനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ്  ഇല്ല.
 മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റ ഉടമസ്ഥൻ ആണവൻ.

( 27 ) അദ്ദേഹം
( സുലൈമാൻ നബി) പറഞ്ഞു: നീ സത്യം പറഞ്ഞതാണോ അതോ നീ അസത്യം പറയുന്നവരിൽ  ഉൾപ്പെട്ട് പോയോ എന്ന് നാം നോക്കട്ടെ...

( 28 ) എന്റെ ഈ എഴുത്തുമായി നീ  പോകുക.
 എന്നിട്ട് അവർക്കിത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക.
 അനന്തരം നീ അവരിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കണം.
 എന്നിട്ട് അവർ അത് സംബന്ധമായി എന്തു മറുപടിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കുക.

( 29 ) അവൾ പറഞ്ഞു : പ്രധാനികളെ എനിക്ക്താ  ആദരണീയമായ ഒരു എഴുത്ത്
 ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
( ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു)

( 30-31 ) തീർച്ചയായും അത് സുലൈമാന്റ  പക്കൽ നിന്നുള്ളതാണ്.
 അതിലെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്.
 പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമായ
 അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കേണ്ട.
 മുസ്ലീമുകൾ ആയികണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വരിക..

( 32 ) അവൾ പറഞ്ഞു : നേതാക്കളേ, എന്റെ കാര്യത്തിൽ
( ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് )
 ഉപദേശം നൽകുക.
 നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത്
 സന്നിഹിതർ  ആകുന്നത് വരെ
 ഞാൻ ഒരു കാര്യവും ഖണ്ഡിതമായി തീരുമാനിക്കാറില്ലല്ലോ..

( 33 ) അവർ പറഞ്ഞു : നാം നല്ല ശക്തിയുള്ള വരും, കഠിനമായ സമരവീര്യം ഉള്ളവരുമാണ്.
 തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു.
 അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക..

( 34 ) അവൾ പറഞ്ഞു : രാജാക്കന്മാർ ഒരു നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രതാപശാലിയും കളെ
നിന്ദ്യരാക്കുകയും ചെയ്യും.
 അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക.

( 35 ) തീർച്ചയായും ഞാൻ അവർക്കൊരു പാരിതോഷികം കൊടുത്ത അയക്കുകയും, എന്നിട്ട് ദൂതന്മാർ എന്ത് മറുപടിയും കൊണ്ട് മടങ്ങി വരും എന്ന് നോക്കുകയുമാണ്..

( 36 ) അങ്ങിനെ ദൂതൻ സുലൈമാൻ
( അ )ന്റ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : നിങ്ങൾ ധനം കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കുകയാണോ?
 എന്നാൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ്.
 പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാരിതോഷികം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു..

( 37 ) നീ അവരുടെ
( നിന്നെ അയച്ചവരുടെ ) അടുത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകുക.
 തങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയാത്ത സൈനികരുമായി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും.
 നിസ്സാരരും  നിന്ദ്യരും  ആയി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരെ നാം പുറത്താകുകയും ചെയ്യും..

( 38 ) അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു : പ്രധാനികളെ, അവർ എന്റെ അടുത്ത് മുസ്ലിംകളായി വരുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളിൽ  ആരാണ് അവളുടെ സിംഹാസനം എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു  തരിക..

( 39 ) ജിന്നുകളിൽ പെട്ട ഒരു മല്ലൻ
 പറഞ്ഞു : രാജസദസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം.
 അതിനെ തികച്ചും കഴിവുള്ളവനും വിശ്വസ്തനും തന്നെയാണ് ഞാൻ.

( 40 ) വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു : അങ്ങയുടെ തുറന്ന കണ്ണ് അടയുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ അത് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു തരാം.
( ഉടനെ അത് വന്നെത്തി )
 തന്റെ അടുത്ത് സിംഹാസനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : ഇതെന്റെ നാഥന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്.
 ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കുമോ, അതല്ല നന്ദികേട് കാണിക്കുമോ എന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
( അവൻ ഇത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്)
 ആരെങ്കിലും നന്ദി കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നത്.
 ആരെങ്കിലും നന്ദികേട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്റെ നാഥൻ നിരാശ്രയനും ഉൽകൃഷ്ടനും  തന്നെയാകുന്നു..

( 41 ) അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ സിംഹാസനം രൂപ വ്യത്യാസം വരുത്തുക.
 അവൾ നേർമാർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുമോ  അതോ നേർമാർഗം പ്രാപിക്കാത്തവരിൽ പെട്ട് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

(42 ) അങ്ങിനെ അവൾ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണോ  നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനം എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു.
 അവൾ പറഞ്ഞു : ഇത് അതു പോലെ തന്നെയുണ്ട്.
 അവൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറിവ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 നാം മുസ്ലീമുകൾ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


( 43 ) അല്ലാഹുവിനു പുറമേ അവർ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നവ അവളെ തടഞ്ഞതാണ്.
( എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ )
 തീർച്ചയായും അവൾ സത്യനിഷേധികളായ ഒരു ജനതയിൽ പെട്ടവൾ ആയിരുന്നു..

( 44 ) കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടു.
 അങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ആഴമുള്ള ഒരു ജലാശയം ആണെന്ന്  അവൾ ധരിക്കുകയും, എന്റെ രണ്ടു  കാലുകളിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം അവൾ പൊക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.
 അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : തീർച്ചയായും ഇത് പളുങ്കുകളാൽ  നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മിനുസമുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ്.
 അവൾ പറഞ്ഞു : എന്റെ നാഥാ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു.
 സുലൈമാൻ നോടൊപ്പം ഞാനിതാ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനു കീഴുപെട്ടിരിക്കുന്നു..

( 45 ) തീർച്ചയായും സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരൻ സ്വാലിഹ്
( അ )നെ നാം അയച്ചു.
 നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട്.
 അപ്പോൾ അവരെ അന്യനും വഴക്കടിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി  തീർന്നിരിക്കുന്നു..

( 46 ) അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : എന്റെ ജനങ്ങളേ, നിങ്ങൾ നന്മക്കു മുമ്പായി തിന്മ ലഭിക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്?
 നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നില്ല?

( 47 ) അവർ പറഞ്ഞു : നിന്നെക്കൊണ്ട് നിന്റ കൂടെയുള്ളവരെ( സത്യവിശ്വാസികളെ) കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ  ആയിരിക്കുകയാണ്.
 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : നിങ്ങളുടെ ശകുനപ്പിഴ
അള്ളാഹുവിങ്കലാണ്. 
 അല്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനത തന്നെയാണ്..

( 48 ) ആ നാട്ടിൽ 9 ആളുകളുള്ള ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു.
 അവർ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും നന്മ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുമായിരുന്നു.

( 49 ) അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു:
 തീർച്ചയായും സ്വാലിഹിനെയും 
 അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച വരെയും നമുക്ക് രാത്രി കൊന്നുകളയണം.
 പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശി യോട്
' അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ നാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല:
 തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവർ തന്നെയാണ്. എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുക...

( 50 ) അവർ ഒരു ഗൂഢതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു.
 അവർ  അറിയാത്ത തരത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു..

( 51 ) എന്നിട്ട് അവരുടെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ
 പര്യവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കുക..
 അതായത് അവരെയും അവരുടെ ജനതയും ഒന്നാകെ നാം തകർത്തുകളഞ്ഞത്.
( എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക)

( 52 ) എന്നിട്ടതാ തങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തത് നിമിത്തം അവരുടെ വീടുകൾ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു.
 തീർച്ചയായും വിവരമുള്ള ജനതക്ക് അതിൽ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്..

( 53 ) സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ആവുകയും ചെയ്തവരെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു... 

( 54 )ലൂഥ് ( അ )നെയും 
( സ്മരിക്കുക) അതായത് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരായും കൊണ്ടുതന്നെ ഈ നീചവൃത്തി ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം.. 

( 55 ) നിങ്ങൾ കാമപൂർത്തിക്കായി സ്ത്രീകളെ വിട്ട് പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ? 
 മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അജ്ഞരായ ഒരു ജനതയാണ്... 

Popular posts from this blog

Quran Malayalam