27--Surathu Nnamlu-01--022

അധ്യായം -27
 സൂറത്തു ന്നംല്
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-93
 ഒന്നു മുതൽ 22 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം
 പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )

( 01 )ഥാ സീൻ. ഖുർആനിലെയും വ്യക്തമായ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ യും വചനങ്ങൾ ആണിവ.

( 02-03 ) ഇവ, നിസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാർഗദർശനവും സന്തോഷവാർത്തയും ആകുന്നു.
 അവർ പരലോകത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും.

( 04 ) തീർച്ചയായും പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം  മനോഹരമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
 അതിനാൽ അവർ അന്ധതയോടെ  വിഹരിക്കുകയാണ്.

( 05 ) അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട്.
 പരലോകത്ത് ഏറ്റവും നഷ്ടം സംഭവിച്ച വരും അവർ തന്നെയാണ്.

( 06 ) തീർച്ചയായും യുക്തിമാനും സർവ്വജ്ഞനുമായ അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ഈ ഖുർആൻ താങ്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു.

( 07 ) മൂസാ നബി തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം
(ഓർക്കുക)
 ഞാൻ ഒരു തീ കാണുന്നുണ്ട്.
 അവിടെനിന്ന് വല്ല വിവരവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം.
 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കായാൻ അതിൽ നിന്നും കത്തിച്ചു എടുത്ത  ഒരു തീപ്പന്തം കൊണ്ടുവരാം.

( 08 ) അങ്ങനെ അതിന് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു.
 ഈ തീയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള വരും
 അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു അങ്ങേയറ്റം പരിശുദ്ധനാകുന്നു.

( 09 ) ഓ മൂസാ!
 തീർച്ചയായും അജയ്യനും യുക്തിമാനും ആയ അല്ലാഹുവാണു  ഞാൻ..

( 10 ) താങ്കളുടെ വടി താഴെ ഇടുക.
( നബി അത് താഴെയിട്ടു)
 അപ്പോൾ അത് ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ ചലിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞോടി.
 തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല.
( അപ്പോൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു)
 ഓ  മൂസാ, താങ്കൾ ഭയപ്പെടരുത്.
 തീർച്ചയായും എന്റെ അടുത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ഭയപ്പെടുകയില്ല.

( 11 ) പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കുകയും പിന്നീട് തിന്മക്ക് ശേഷം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണ്യകനും തന്നെയാണ്..

( 12 ) താങ്കളുടെ കൈ കുപ്പായ മാറിൽ കടത്തുക.
 എന്നാൽ യാതൊരു ദൂഷ്യവും കൂടാതെ തന്നെ അത് തിളക്കം ഉള്ളതായി പുറത്തുവരും.
 ഇത് ഫിർഔന്റെ യും അവന്റെ ജനതയുടെയും അടുത്തേക്കുള്ള ഒമ്പത്ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടത്  തന്നെയാണ്.
 തീർച്ചയായും അവർ ധികാരികളായ ജനതയെ ആയിരിക്കുന്നു...

( 13 ) ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ അവർക്ക് വന്നു
കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു
" ഇത് വ്യക്തമായ ജാലവിദ്യ ആണ്".

( 14 ) ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ- അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ളവയാണ് എന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക തന്നെ-
 അക്രമവും അഹങ്കാരവുമായി അവർ നിഷേധിച്ചു.
 തന്നിമിത്തം ആ വിനാശകാരികളുടെ
 പര്യവസാനം എങ്ങനെയായി എന്ന് നോക്കി കാണുക..

( 15 ) തീർച്ചയായും ദാവൂദ് നബിക്കും സുലൈമാൻ നബിക്കും  നാം വിജ്ഞാനം നൽകി.
 അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു : തന്റെ സത്യവിശ്വാസികളായ അടിമകളിൽ മിക്ക പേരെക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയ അള്ളാഹുവിനു  സർവ്വസ്തുതിയും..

( 16 ) സുലൈമാൻ നബി ദാവൂദ് നബിയുടെ
 അനന്തരാവകാശിയായി. നബി പറഞ്ഞു.
 ഹേ ജനങ്ങളെ, ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളുടെ സംസാരം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
 തീർച്ചയായും ഇത് പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്.

( 17 ) സുലൈമാൻ നബിക്ക് ജിന്ന്, മനുഷ്യർ,
 പക്ഷികൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് തന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു.
 എന്നിട്ട് ആ സൈന്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക ആയിരുന്നു..

( 18 ) അങ്ങിനെ അവർ ഉറുമ്പുകളുടെ താഴ്വരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു : ഓ ഉറുമ്പുകളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക.
 സുലൈമാൻ നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികരും അറിയാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ചവിട്ടി തച്ചു കളയാതെ ഇരിക്കട്ടെ

( 19 ) അപ്പോൾ അതിന്റെ വാക്കുകേട്ട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിതൂകി, ചിരിച്ചു.
 ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു : എന്റെ നാഥാ, എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിനു നന്ദി കാണിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും എനിക്ക് നീ പ്രചോദനം നൽകേണമേ !
 നിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ട് സദ്‌വൃത്തരായ അടിമകളിൽ എന്നെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ  !

( 20 ) പക്ഷികളെ( ഒരിക്കൽ)
 അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു : എന്തായി പ്പോയി !
 മരംകൊത്തിയെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ?
 അഥവാ അത് ഇവിടെ ഹാജരാകാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോയോ?

( 21 ) തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിനെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കും.
 അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും. അല്ലാത്തപക്ഷം വ്യക്തമായ ഒരു ന്യായം അത് എന്റെ അടുത്തു കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം.

( 22 ) അധികം താമസിയാതെ അത്
( പക്ഷി )എത്തിച്ചേർന്നു.
 എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു: അവിടുന്ന് സൂക്ഷ്മമായറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അവൻ സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സബഇൽ നിന്നു ദൃഢമായ ഒരു വാർത്തയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്..

Popular posts from this blog

Quran Malayalam