Quran


02-- سورة البقرة
03- سورة آل عمران
04- سورة النساء
05- سورة المائدة
06-- سورة الأنعام
07-- سورة الأعراف
08-- سورة الأنفال
09-- سورة التوبة
10-- سورة يونس
11-- سورة هود
12--- سورة يوسف
13--- سورة الرعد
14-- سورة ابراهيم
15-- سورة الحجر
16-- سورة النحل
17- سورة الإسراء
18-- سورة الكهف
19-- سورة مريم
20-- سورة طه
21-- سورة الأنبياء
22-- سورة الحج
23-- سورة المؤمنون
24--- سورة النور
25-- سورة الفرقان
26-- سورة الشعراء
27-- سورة النمل
28-- سورة القصص
29-- سورة العنكبوت
30- سورة الروم
31- سورة لقمان
32-- سورة السجدة
33- سورة الأحزاب
34-- سورة سبإ
35- سورة فاطر
36-- سورة يس
37-- سورة الصافات
38-- سورة ص
39-- سورة الزمر
40-- سورة غافر
41- سورة فصلت
42- سورة الشورى
43- سورة الزخرف
44-- سورة الدخان
45-- سورة الجاثية
46- سورة الأحقاف
47-- سورة محمد
48--- سورة الفتح
49- سورة الحجرات
50 سورة ق
51--- سورة الذاريات
52--- سورة الطور
53---- سورة النجم
54--- سورة القمر
55-- سورة الرحمن
56-- سورة الواقعة
57- سورة الحديد
58--- سورة المجادلة
59- سورة الحشر
60-- سورة الممتحنة
61-- سورة الصف
62-- سورة الجمعة
63- سورة المنافقون
64-- سورة التغابن
65-- سورة الطلاق
66-- سورة التحريم
67- سورة الملك
68-- سورة القلم
69-- سورة الحاقة
70-- سورة المعارج
71-- سورة نوح
72--- سورة الجن
73-- سورة المزمل
74-- سورة المدثر
75-- سورة القيامة
76-سورة الانسان
77-- سورة المرسلات
78- سورة النبإ
79-- سورة النازعات
80-- سورة عبس
81-- سورة التكوير
82- سورة الإنفطار
83-- سورة المطففي
84- سورة الإنشقاق
85- سورة البروج
86-- سورة الطارق
87- سورة الأعلى
88-- سورة الغاشية
89-- سورة الفجر
90--سورة البلد
91-- سورة الشمس
92-- سورة الليل
93--- سورة الضحى
94-- سورة الشرح
95- سورة الت
96-- سورة العلق
97-- سورة القدر
98- سورة البينة
99-- سورة الزلزلة
100-- سورة العاديات
101-- سورة القارعة
102-- سورة التكاثر
103-- سورة العصر
104-- سورة الهمزة
105--- سورة الفيل
106- سورة قريش
107-- سورة الماعون
108- سورة الكوثر
109-- سورة الكافرون
110-- سورة النصر
111-- سورة المسد
112-- سورة الإخلاص
113- سورة الفلق
114- سورة الناس


ഈ വെബ്സൈറ്റ്  വഴി ചില യതീംഘാന, അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ, സാധു സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ സംഘടനകളുടെ അഡ്രെസ്സിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക. 
അവയുടെ ലിങ്കുകൾ ഇവയെടോപ്പം വെക്കുന്നുണ്ട്. 

മിച്ചം വരുന്ന ഒരു രൂപ പോലും ദാനം ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യം വേറെയില്ല. 
നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഉള്ള യതീംഘാനകൾ ഇത് വഴി പേര് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിളിക്കാം. 

Online Shopping
Please Note : Do not use language conversion software to translate the Qur'an in Arabic. This translates to error...More....

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

Al Quran