25-Surathul Furqan -33-55

അദ്ധ്യായം-25
 സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-77
 33 മുതൽ 55 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥംപരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

( 33 )( സത്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി )
 ഏതൊരു ഉപമ അവർ കൊണ്ടുവന്നാലും സത്യവും ഏറ്റവും നല്ല വിവരണവും ആയ മറുപടി താങ്കൾക്ക് നാം കൊണ്ടുവന്നു  തരാതിരിക്കില്ല.... 

( 34 ) തങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ നിലത്ത് കുത്തിയവരായി നരകത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ അവർ ഏറ്റവും ചീത്ത സ്ഥാനമുള്ളവരും ഏറ്റവും വഴിപിഴച്ചവരുമാണ്.... 

( 35 ) തീർച്ചയായും മൂസാനബിക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം നൽകി. 
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ ഒരു സഹായിയായി നാം  നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.... 

( 36 ) എന്നിട്ട് നാം  അവരോട് പറഞ്ഞു :
 നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ആ ജനതയുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും പോവുക.
( അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ദൗത്യവുമായി ചെന്നപ്പോൾ ആ ജനത അവരെ
 നിഷേധിച്ചു )
 അപ്പോൾ നാം അവരെ പാടെ നശിച്ചു.... 

( 37 ) നൂഹ് നബിയുടെ ജനതയെ
( ഓർക്കുക )
 അവർ അല്ലാഹുവിന്റ ദൂതന്മാരെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നശിപ്പിക്കുകയും നാമവരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു. 
 ആ അക്രമികൾക്ക് നാം വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ 
( പരലോകത്ത് നാം )
 ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.... 

( 38 ) ആദിനെയും സമൂദിനെയും  റസ്സുകാരെയും അവർക്കിടയിലുള്ള ഒരുപാട് തലമുറകളെയും 
( ഓർക്കുക )...... 

( 39 ) എല്ലാവർക്കും നാം ഉപമകൾ 
( ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ )
 വിവരിച്ചുകൊടുത്തു. 
( എന്നാൽ അത് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ )
 എല്ലാവരെയും നാം നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.... 

( 40 ) തീർച്ചയായും കല്ലുമഴ  വർഷിക്കപ്പെട്ട നാട്ടിൽ കൂടി അവർ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. 
 എന്നിട്ട് അവരത് കണ്ടിരുന്നില്ലേ ? 
 അവർ പുനരുത്ഥാനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായിരിക്കുകയാണ് 
( അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് കണ്ടിട്ടും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ച്
 പഠിക്കാത്തത് ).... 

( 41 )( നബിയെ )
 താങ്കളെ കാണുമ്പോൾ ഇവനെയാണോ അള്ളാഹു ദൂതനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.. 

( 42 ) തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ
( ഇലാഹുകളെ )
 ആരാധിക്കുന്നതിൽ നാം ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ നമ്മെ തെറ്റിക്കുമായിരുന്നു. 
( എന്നും അവർ പറയുന്നു ). 
 ആരാണ് കൂടുതൽ വഴിപിഴച്ചവർ എന്ന് പിന്നീട് ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ അവർ അറിയുന്നതാണ്..... 

( 43 ) തന്റെ ദേഹേച്ഛയെ ദൈവമാക്കി വെച്ചവനെ താങ്കൾ കണ്ടുവോ ? 
 അപ്പോൾ താങ്കൾ അവന്റെ മേൽ
 ഉത്തരവാദം ഏറ്റെടുത്തവരാകുമോ  ? 

( 44 ) അതല്ല അവരെ അധികപേരും കേൾക്കുകയോ ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ? 
 അവർ നാൽക്കാലികളെ പോലെ തന്നെയാണ്. 
 അല്ല അവയെക്കാൾ ഏറെ വഴിപിഴച്ചവർ ആണ്.... 

( 45 ) താങ്കളുടെ നാഥന്റ പ്രവർത്തിയിലേക്ക് താങ്കൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ ? 
 അവൻ എങ്ങനെയാണ് നിഴലിനെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ? 
 അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നിശ്ചലമാക്കുമായിരുന്നു. 
 പിന്നെ നാം
( അള്ളാഹു )
 അതിനു  സൂര്യനെ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി.... 

( 46 ) പിന്നീട് നാമതിനെ കുറേശ്ശെയായി നമ്മിലേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും
( ചുരുക്കുകയും )
 ചെയ്തു..... 

( 47 ) അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ ഒരു വസ്ത്രവും നിദ്രയെ ഒരു വിശ്രമവും ആക്കി തരുന്നത്. 
 പകലിനെ അവൻ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു... 

( 48 ) അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റ 
( മഴയുടെ )
 മുൻപിൽ സന്തോഷവാർത്ത എന്ന നിലക്ക് കാറ്റുകളെ അയച്ചതവനാണ്. 
 ആകാശത്തുനിന്നും നാം
( അള്ളാഹു )
 ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു.... 

( 49 ) അതുകൊണ്ട് നിർജീവമായ നാടിനെ ജീവിപ്പിക്കാനും, നാം സൃഷ്ടിച്ചവരിൽപ്പെട്ട കന്നുകാലികൾക്കും അനേകം മനുഷ്യർക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനും വേണ്ടി... 

( 50 ) തീർച്ചയായും നാം അതിനെ അവർക്കിടയിൽ
( പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആയി )
 പിരിച്ചയച്ചു. 
 അവർ ഉല്ബുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി. 
 എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ അധികപേരും നന്ദികേട് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ... 

( 51 )( നബിയേ )
 നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ 
(  പ്രവാചകനെ )
 നാം നിയോഗിക്കുമായിരുന്നു.... 

( 52 ) അതുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികൾക്ക് താങ്കൾ വഴി പെട്ട് പോകരുത്. 
 ഈ ഖുർആൻ മുഖേന - താങ്കൾ
 അവരോട് ശക്തമായ സമരം നടത്തുക..... 

( 53 )അവൻ രണ്ടു സമുദ്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തവനാണ്. 
 അവയിൽ കൊന്നു നല്ല സ്വഛജലം. 
 മറ്റേത് കൈപ്പുള്ള ഉപ്പുവെള്ളവും അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ അവൻ ശക്തമായ ഒരു മറയും ദൃഢമായ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.... 

( 54 ) വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ്. 
 അങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനെ വംശബന്ധവും വിവാഹബന്ധവുമുള്ളവനാക്കി. 
 താങ്കളുടെ നാഥൻ സർവ്വശക്തനാകുന്നു....

( 55 )അവർ അല്ലാഹുവിനെ പുറമെ തങ്കൾക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത ചില വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നു. 
സത്യനിഷേധി തന്റെ നാഥനെതിരെ പിശാചിനെ സഹായിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു.... 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍