70-Surathul maAarij-01-44

അധ്യായം-70
 സൂറത്തുൽ മആരിജ്
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-44


പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ 
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

( 01-02 ) സത്യനിഷേധികൾക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ- ഒഴിവാക്കി കളയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല- ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.....

( 03 ) കയറിപ്പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ അധിപനായ അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നാണ്
( അത് സംഭവിക്കുക )... 

( 04 ) മലക്കുകളും റൂഹും അവങ്കലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു. 
 അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തെ നീളമുള്ള  ഒരു ദിവസത്തിൽ 
( ആ ശിക്ഷ സംഭവിക്കും ).... 

( 05 ) അതുകൊണ്ട്
( നബിയെ )
 താങ്കൾ വളരെയധികം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക..... 

( 06-07 ) തീർച്ചയായും അവരത്
( അന്ത്യനാൾ )
 വിദൂരമായി കാണുന്നു. 
 നാമാകട്ടെ അത് അടുത്തതായും  കാണുന്നു... 

( 08-09 ) ആകാശം എണ്ണകീടം പോലെയും പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞ രോമം പോലെയും ആയി  തീരുന്ന ദിവസം
( അന്നാണ് ആ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുക )..... 

( 10 ) ഒരു സ്നേഹിതനും
( ബന്ധുവും )
 മറ്റ് സ്നേഹിതനോട്‌ 
( ഒന്നും )
 ചോദിക്കുകയില്ല.... 

( 11-14 ) അവർക്ക് അവരെ പരസ്പരം കാണിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടും
( എന്നാലും അവർ പരസ്പരം ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല ).
 കുറ്റവാളി ആഗ്രഹിക്കും തന്റെ മക്കൾ, സഹധർമ്മിണി, സഹോദരൻ തനിക്ക് അഭയം നൽകുന്ന 
( മാതാപിതാക്കൾ )
 കുടുംബം
( മാത്രമല്ല )
 ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പേർ എന്നിവരെ പ്രായശ്ചിത്തം നൽകി ആ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് മോചനം നേടിയിരുന്നു എങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന്. 
 എന്നിട്ട്
( പോലും )
 തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ
( എന്ന് അവൻ ആശിക്കും )..... 

( 15 ) അത്
( ആ മോഹം ) വേണ്ട. 
 തീർച്ചയായും അത് ആളിക്കത്തുന്ന നരകമാണ്... 

( 16 ) അത് മനുഷ്യന്റെ തൊലി പൊളിച്ച് നീക്കി കളയുന്നതാണ്... 

( 17-18 )( സത്യത്തിൽ നിന്ന് )
 പിന്നോട്ടു പോവുകയും തിരിഞ്ഞു കളയുകയും, 
( സമ്പത്ത് )
 ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും എന്നിട്ട്
( അത് ചെലവഴിക്കാതെ )
 സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തവരെ
 അത് പിടികൂടും..... 

( 19 ) തീർച്ചയായും വളരെ അക്ഷമനും അത്യാഗ്രഹിയുമായി  മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.... 

( 20-22 ) അതായത് വല്ല വിപത്തും ബാധിച്ചാൽ വളരെ ക്ഷമ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, നന്മ കൈവന്നാൽ മുടക്കം കാണിക്കുന്നവൻ ആയിട്ടും, നിസ്‌ക്കരിക്കുന്നവർ ഒഴികെ...... 

( 23 ) അതായത് തങ്ങളുടെ നിസ്ക്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത ഉള്ളവർ... 

( 24-27 ) തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ ചോദിക്കുന്നവനും 
( ചോദിക്കാൻ തടസ്സം ഉള്ളവനും )
 നിശ്ചിതമായ അവകാശമുള്ളവരും, പ്രതിഫല ദിവസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ നാഥന്റ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവരും
( ഒഴികെ )...... 

( 28 )( എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ )
 തങ്ങളുടെ നാഥന്റ ശിക്ഷ
( വരികയില്ല എന്ന്  )
 ആശ്വസിക്കാവതല്ല..... 

( 29-30 ) തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയോ, വലത് കൈകൾ ഉടമയാക്കിയവരെയോ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാതെ
 തങ്ങളുടെ  ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ  സൂക്ഷിക്കുന്നവനും 
( ഒഴികെ )
 കാരണം അവർ ആക്ഷേപാർഹരേയല്ല..... 

( 31 ) എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ആരെങ്കിലും തേടുന്ന പക്ഷം അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ.....

( 32 ) തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചേൽപിച്ച കാര്യങ്ങളെയും, തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടികളെയും  പാലിക്കുന്നവരും.... 

( 33 ) തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ശരിക്കും നിർവഹിക്കുന്നവരും.... 


( 34 ) തങ്ങളുടെ നിസ്ക്കാരങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിക്കുന്നവരും 
( ഒഴികെ )..... 

( 35 ) അവർ
( എല്ലാം )
 സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ്. ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരും ആണ്.....

( 36-37 ) അപ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾക്ക് എന്ത് പറ്റി പോയി? 
 താങ്കളുടെ നേരെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും സംഘം സംഘമായി നിലയിൽ അവർ      കഴുത്തു നീട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.... 

( 38 ) അവരിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? 
 താൻ സുഖ സമ്പൂർണമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുമെന്ന്.... 

( 39 ) അത് വേണ്ട. അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് തീർച്ചയായും അവരെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്....

( 40-41 ) എന്നാൽ ഉദയസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അസ്തമന സ്ഥാനങ്ങളുടെയും നാഥനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു. 
 അവരേക്കാൾ ഉത്തമമായവരെ അവർക്ക് പകരമായി കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായും നാം  കഴിവുള്ളവർ തന്നെയാണ്. 
 നാം പരാജയപ്പെടുന്നവരല്ലതന്നെ.... 

( 42 ) അതുകൊണ്ട്
( നബിയെ )
 അവരെ താങ്കൾ വിട്ടേക്കുക. 
 അവർ 
( ദുർവ്യർത്തികളിൽ )
 മുഴുകിയും വിനോദിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കെട്ടെ. 
 അവരോട് താക്കീത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ദിവസം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ... 

( 43 ) അതായത് ഖബറുകളിൽ നിന്ന് ധൃതിപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസം. അവർ ഒരു നാട്ടക്കുറിയിലേക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ചു ഓടുന്നത് പോലെ.... 

( 44 ) അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിനയം കാണിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. 
 അപമാനം അവരെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 
 അവരോട് താക്കീത് ചെയ്യപ്പെട്ടു  കൊണ്ടിരുന്ന ദിവസം അതാകുന്നു... 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍