17-Surathul Israah -18-38

അദ്ധ്യായം-17
 സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഹ് 
 അവതരണം- മക്ക
 സൂക്തങ്ങൾ-111
 18 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം


പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ
 ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....

( 18 )  ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിലെ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് അതായത് നാം ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ ശീഘ്രഗതിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നാം കൊടുക്കും. 
 പിന്നെ നരകത്തെ അവനു വേണ്ടി നാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
 തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും 
( അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് )
 ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവനുമായ
 നിലക്ക് അവനതിൽ നിപതിക്കും.... 


( 19 ) ആരെങ്കിലും പരലോകത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസിയായി  കൊണ്ട് അതിനുവണ്ടിയുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അത്തരക്കാരുടെ ശ്രമം നന്ദിപൂർവം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും... 

( 20 ) നിന്റെ നാഥന്റ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും 
( ഈ ലോകത്ത് )
 നാം സഹായിക്കും. 
 നിന്റെ നാഥന്റെ ഔദാര്യം തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ടതായിട്ടില്ല..... 

( 21 ) നോക്കൂ !
 അവരിൽ ചിലർക്ക് ചിലരേക്കാൾ നാം മഹത്വം നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന്  ?
 പരലോക ജീവിതം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവികൾ ഉള്ളതും, ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഉള്ളതും.. 

( 22 ) അല്ലാഹുവോടൊപ്പം മറ്റൊരു ആരാധ്യനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത്. 
 അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തരംതാഴ്ന്ന പെട്ടവരും നിസ്സഹായനുമായി ഇരിക്കേണ്ടിവരും.. 

( 23 ) അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ ആരാധിക്കരുതെന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും നിന്റെ നാഥൻ കൽപ്പിച്ചു. 
 അവരിലൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുമോ നിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വാർധക്യം ബാധിച്ചവർ ആയാൽ അവരോട് നീ " ഛെ " എന്ന്
( പോലും )
 പറയരുത്. 
 അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യരുത്. 
 നീ അവരോട് മാന്യമായ വാക്കുകൾ പറയുക... 

( 24 ) കാരുണ്യത്താൽ  വിനയത്തിന്റ ചിറക് നീ അവർക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുക. 
 എന്റെ നാഥാ, എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ പോറ്റിവളർത്തിയത്  പോലെ അവരോടും നീ കരുണ കാണിക്കേണമേ എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക... 

( 25 ) നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതിനെ  സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാഥൻ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്നവനാണ്. 
 നിങ്ങൾ സദ്‌വൃത്തരായാൽ തീർച്ചയായും
( അള്ളാഹു )
 അവനിലേക്ക് കേറി മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറെ പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും.. 

( 26 ) അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അഗതികൾക്കും വഴിപോക്കർക്കും അവരുടേതായ അവകാശം കൊടുക്കുക. 
 ഒരിക്കലും ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത്... 

( 27 ) ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും പിശാചിന്റ  സഹോദരന്മാരാണ്. 
 പിശാച് ആകട്ടെ തന്റെ നാഥനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവൻ ആയി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു... 


( 28 ) നിന്റെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽനിന്ന് നീ പിന്മാറുമ്പോൾ അവരോട് ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയുക..... 

( 29 ) നീ നിന്റെ കൈ കഴുത്തിലേക്ക് കെട്ടപ്പെട്ടതാക്കരുത് 
( നീ അറു പിശുക്കൻ ആകരുത്  ). 
 നീ അത് 
( കൈ ) പാടെ  നിവർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്
( ധനം ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത്  ).. 
 അങ്ങനെ ചെയ്താൽ
 നീ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനും ഖേദിച്ചവനുനായിരിക്കേണ്ടിവരും.... 

( 30 ) തീർച്ചയായും നിന്റ നാഥൻ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം സമൃദ്ധമായി നൽകുന്നു. 
 അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 തീർച്ചയായും അവന്റെ ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ നന്നായി അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും ആകുന്നു.. 

( 31 ) ദാരിദ്ര്യ ഭയത്താൽ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വധിക്കരുത്. 
 അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് നാമാണ്. 
 അവരെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും വൻ കുറ്റമാകുന്നു.... 

( 32 ) വ്യഭിചാരത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത്. 
 തീർച്ചയായും അത് ഹീനമായ കൃത്യം തന്നെയാണ്. 
 വളരെ ചീത്തയായ വഴിയും ആണത്... 

( 33 )(വധം ) അല്ലാഹു വിലക്കിയ വ്യക്തിയെ അവകാശം കൂടാതെ നിങ്ങൾ വധിക്കരുത്. 
 അക്രമമായി ഒരാൾ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ അവകാശിക്ക്‌ നാം ചില അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
 എന്നാൽ അയാളും കൊലയിൽ പരിധി ലംഘിച്ചുകൂടാ. 
 തീർച്ചയായും അയാൾ സഹായത്തിന് അർഹനായിരിക്കുന്നു..... 

( 34 ) യത്തീമിന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവന്റെ ധനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത്. 
 ഉടമ്പടികൾ നിറവേറ്റുക. 
 ഉടമ്പടി കളെക്കുറിച്ച്
( പരലോകത്ത് )
 ചോദിക്കപ്പെടുക  തന്നെ ചെയ്യും..... 


( 35 ) അളക്കുമ്പോൾ  അളവ് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. 
 ശരിയായ തുലാസ് കൊണ്ട് തൂക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 
 നല്ല പരിണിതഫലം ഉളവാക്കുന്നതും അത് തന്നെ..... 

( 36 ) നിനക്ക് അറിവില്ലാത്തതിനെ  അനുഗമിക്കരുത്. 
 നിന്റെ ചെവി,  കണ്ണ്,  ഹൃദയം ഇവയെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും ചോദിക്കപ്പെടുന്നതാണ്..... 

( 37 ) ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ നടക്കരുത്. 
 ഭൂമി പിളർക്കാനോ, പർവ്വതങ്ങളോളം  നീളം വെക്കാനോ നിനക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കുകയില്ല.... 

( 38 ) മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ അവയുടെ ദുഷ്ഫലം നിന്റെ നാഥൻ വെറുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു...... 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍