Posts

Showing posts from June, 2020

73-Surathul Muzzammil --01-20

അദ്ധ്യായം-73  സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ   അവതരണം- മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-20  ഒന്നു മുതൽ 20 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

24-Surathu Nnoor-44-64

Image
അദ്ധ്യായം-24 സൂറത്തുന്നൂർ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-64  44 മുതൽ 64 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം

24-Surathu Nnoor -32-43

അദ്ധ്യായം-24 സൂറത്തു ന്നൂർ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-64  32 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അർത്ഥം.

24-Surathu Nnoor -21-31

അധ്യായം-24 സൂറത്തു ന്നൂർ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-64  21 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ  ( ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു )....
( 21 ) സത്യവിശ്വാസികളേ,   നിങ്ങൾ പിശാചിന്റ  കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരരുത്.   പിശാചിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ ആരെങ്കിലും പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ  ( തീർച്ചയായും അവൻ പിഴച്ചു പോകുന്നതാണ് )  തീർച്ചയായും അവൻ നീച കർമ്മങ്ങളും മോശമായ പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഉപദേശിക്കുക.   അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരും ഒരിക്കലും ശുദ്ധൻ ആകുമായിരുന്നില്ല.   പക്ഷേ അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു.   അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും സർവ്വജ്ഞനും ആകുന്നു... 
( 22 ) നിങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠതയും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഉള്ളവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അഗതികൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ മാർഗത്തിൽ ഹിജ്റ പോയ ഉള്ളവർക്കും ധനസഹായം ചെയ്യില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യരുത്.   അവർ മാപ്പു നൽകുകയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ.   അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ    ?   അല്ലാഹു ഏറ്റവും പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണ്യകനും ആകുന്നു... 
( 23 ) വ്യഭി…

24-Surathu Nnoor -01-20

അദ്ധ്യായം-24 സൂറത്തുന്നൂർ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-64  ഒന്നു മുതൽ 20 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

14-Surathu Ib raaheem -25-42

Image
അധ്യായം-14 സൂറത്തു ഇബ്റാഹീം   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-52  25 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ  അർത്ഥം

14-Surathu Ib raaheem -43-52

അധ്യായം-14 സൂറത്തു ഇബ്റാഹീം   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-52  43 മുതൽ 52 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

09-Surathu Ththouba -107-117

അദ്ധ്യായം-09 സൂറത്തു ത്തൗബ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-129  107 മുതൽ 117 വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളുടെ അർത്ഥം.

09-Surathu ththouba -118-129

Image
അദ്ധ്യായം-09സൂറത്തു ത്തൗബ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-129  118 മുതൽ 129 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അർത്ഥം.

14-Surathu Ib raheem-11-24

അദ്ധ്യായം-14സൂറത്തു ഇബ്റാഹീം   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-52  11 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

09-Surathu Ththouba -94-106

അധ്യായം-09സൂറത്തു ത്തൗബ   അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-129  94 മുതൽ 106 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

14-Surathu Ibraheem -01-10

Image
അധ്യായം-14 സൂറത്തു ഇബ്റഹീം   അവതരണം- മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ-52  ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

08-Surathul Anfaal -62-75

അധ്യായം-08 സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-75  62 മുതൽ 75 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

08-Surathul Anfaal -46-61

അദ്ധ്യായം-08 സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ  അവതരണം-മദീന   സൂക്തങ്ങൾ-75  46 മുതൽ 61 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം

08-Surathul Anfaal -34-45

അധ്യായം-08 സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-75 34 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

Quran

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ  അറിയുവാനും പാരായണം ചെയ്യുവാനും
മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനും.എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു... 

Online Shopping
01-- سورة الفاتحة
02-- سورة البقرة
03- سورة آل عمران
04- سورة النساء
05- سورة المائدة
06-- سورة الأنعام
07-- سورة الأعراف
08-- سورة الأنفال
09-- سورة التوبة
10-- سورة يونس
11-- سورة هود
12--- سورة يوسف
13--- سورة الرعد
14-- سورة ابراهيم
15-- سورة الحجر
16-- سورة النحل
17- سورة الإسراء
18-- سورة الكهف
19-- سورة مريم
20-- سورة طه
21-- سورة الأنبياء
22-- سورة الحج
23-- سورة المؤمنون
24--- سورة النور
25-- سورة الفرقان
26-- سورة الشعراء
27-- سورة النمل
28-- سورة القصص
29-- سورة العنكبوت
30- سورة الروم
31- سورة لقمان
32-- سورة السجدة
33- سورة الأحزاب
34-- سورة سبإ
35- سورة فاطر
36-- سورة يس
37-- سورة الصافات
38-- سورة ص
39-- سورة الزمر
40-- سورة غافر
41- سورة فصلت
42- سورة الشورى
43- سورة الزخرف
44-- سورة الدخان
45-- سورة الجاثية
46- سورة الأحقاف
47-- سورة محمد
48--- سورة الفتح
49- سورة الحجرات
50 سورة ق

08-Surathul Anfaal -01-16

അദ്ധ്യായം-08 സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-75  1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

08-Surathul Anfaal -17-33

Image
അധ്യായം-08 സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ  അവതരണം- മദീന  സൂക്തങ്ങൾ-75  17 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

79-Surathu Nnaasi Aatht -16-46

Image
അദ്ധ്യായം-79 സൂറത്തു നാസിആത്ത്  അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-46  16 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

40-Sooraththu Muhmin -67-77

അദ്ധ്യായം -40 സൂറത്തു മുഹ്മിൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-85  67 മുതൽ 77 വരെ യുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

40-Surathu Muhmin -78-85

അദ്ധ്യായം-40സൂറത്തു മുഹ്മിൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-85  78 മുതൽ 85 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം..

Sooraththu Muhmin -50-66

Image
അദ്ധ്യായം--40സൂറത്തു മുഹ്മിൻ  അവതരണം -മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-85  50 മുതൽ 66 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

79-Sooraththu Nnasi Aathth -01-15

അദ്ധ്യായം-79സൂറത്തു നാസിആത്ത്   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-46  ഒന്നു മുതൽ 15 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

40-Sooraththu Muhmin -34-49

അധ്യായം-40സൂറത്തു മുഹ്മിൻ  അവതരണം -മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-85  34 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

Quran

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ  അറിയുവാനും പാരായണം ചെയ്യുവാനും
മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനും.എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു... 

Online Shopping
01-- سورة الفاتحة
02-- سورة البقرة
03- سورة آل عمران
04- سورة النساء
05- سورة المائدة
06-- سورة الأنعام
07-- سورة الأعراف
08-- سورة الأنفال
09-- سورة التوبة
10-- سورة يونس
11-- سورة هود
12--- سورة يوسف
13--- سورة الرعد
14-- سورة ابراهيم
15-- سورة الحجر
16-- سورة النحل
17- سورة الإسراء
18-- سورة الكهف
19-- سورة مريم
20-- سورة طه
21-- سورة الأنبياء
22-- سورة الحج
23-- سورة المؤمنون
24--- سورة النور
25-- سورة الفرقان
26-- سورة الشعراء
27-- سورة النمل
28-- سورة القصص
29-- سورة العنكبوت
30- سورة الروم
31- سورة لقمان
32-- سورة السجدة
33- سورة الأحزاب
34-- سورة سبإ
35- سورة فاطر
36-- سورة يس
37-- سورة الصافات
38-- سورة ص
39-- سورة الزمر
40-- سورة غافر
41- سورة فصلت
42- سورة الشورى
43- سورة الزخرف
44-- سورة الدخان
45-- سورة الجاثية
46- سورة الأحقاف
47-- سورة محمد
48--- سورة الفتح
49- سورة الحجرات

40-Surathul Muhmin -01-16

അദ്ധ്യായം--40സൂറത്തു മുഹ്മിൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ -85 ഒന്ന് മുതൽ 16 വരെയുള്ള  വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം.

40-Sooraththu Muhmin -17-33

അദ്ധ്യായം-40
 സൂറത്തു  മുഹ്മിൻ   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-85  17 മുതൽ 33വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

O7-Surathul Ahraaf -171-187

Image
അധ്യായം -07സൂറത്തുൽ അഹ്‌റാഫ്.  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -206 171മുതൽ 187 വരെയുള്ള വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം.

87-Surathul Ahla -01-19

Image
അദ്ധ്യായം-87 സൂറത്തുൽ അഹ്‌ല.   അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-19

07 -Surathul Ahraaf -156-170

Image

31-Suraththu Luqmaan--20-34

അദ്ധ്യായം-31  സൂറത്തു ലുഖ്മാൻ  അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-34  20 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

31-Suraththu Luqmaan -01-19

അദ്ധ്യായം-31സൂറത്തു ലുഖ്‌മാൻ  അവതരണം -മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -34 ഒന്ന് മുതൽ 19വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം. 

Quran /ഖുർആൻ

07-Surathul Ahraaf-144-155

അദ്ധ്യായം-07 സൂറത്തുൽ അഹ്റാഫ്  അവതരണം-മക്ക  സൂക്തങ്ങൾ -206  144 മുതൽ 155 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.

07-Surathul Ahraaf-131-143

അദ്ധ്യായം-07 സൂറത്തുൽ അഹ്റാഫ്  അവതരണം-മക്ക   സൂക്തങ്ങൾ-206  131 മുതൽ 143 വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ അർഥം.